REJESTRACJA ORAZ OFERTY Z CENNIKIEM
BIURA MATRYMONIALNEGO ANONS

Zapisać się do biura można osobiście - wypełniając formularz osobowy podczas spotkania w biurze lub on-line przez stronę internetową biura.

1. Osobiście

Umawiając się telefonicznie lub mailowo z przedstawicielem biura na spotkanie, na którym dokonuje się wpłaty wpisowego oraz wpłaty za wybraną ofertę (gotówka).

2. On-line:

----- > FORMULARZ OSOBOWY <-----

Wypełniając formularz osobowy, dołączając kopię dowodu tożsamości, aktualne zdjęcie twarzy i sylwetki, dokonując wpłaty wpisowego oraz wpłaty za wybraną ofertę na konto bankowe, które znajduje się na końcu formularza osobowego.
Ceny ofert są cenami brutto.
Zdjęcie w celu zarejestrowania wykonujemy w siedzibie biura bez dodatkowej opłaty.
Zdjęcia klientów udostępniane są tylko w siedzibie biura. Nie ma możliwości otrzymania ich drogą mailową lub pocztową.
Zapewniamy pełną dyskrecję osobom zgłaszającym się do naszego biura.
Prosimy o przemyślane decyzje.
CENNIK OFERT BIURA MATRYMONIALNEGO ANONS


Opłata obejmuje cenę wpisowego plus cenę za wybraną ofertę.


WPISOWE

150 zł

Promocja Mikołajkowo-Świąteczna: wpisowe tylko 100 zł.


OFERTA PIERWSZA

6 m-cy 200 zł
12 m-cy 350 zł

W ramach tej opłaty następuje rejestracja Klienta i umieszczenie Go w bazie danych biura. Klient nie wybiera, a przez ten okres zostaje wybierany. Gdy zostanie wybrany osoba wybierająca kontaktuje się z nim bezpośrednio.


OFERTA DRUGA

6 m-cy 300 zł
12 m-cy 400 zł
24 m-ce 500 zł

W ramach tej opłaty Państwa oferta jest proponowana innym Klientom biura, którzy decydują się na kontakt z Państwem, oraz macie Państwo możliwość wglądu do ofert znajdujących się w bazie danych biura, dopasowujemy również oferty do Państwa wymogów.

Oferta specjalna w ramach oferty drugiej

6 m-cy 450 zł
12 m-cy 550 zł


OFERTA TRZECIA

6 m-cy 450 zł
12 m-cy 800 zł

Opłata dla Polaków mieszkających poza granicami kraju.

6 m-cy 500 zł
12 m-cy 900 zł

Opłata dla klientów zainteresowanych ofertami krajowymi oraz zagranicznymi.


OFERTA CZWARTA

6 m-cy 150 euro
12 m-cy 250 euro

Opłata dla obcokrajowców w ramach, której Klient otrzymuje oferty krajowe
i zagraniczne.


OFERTA SPECJALNA

Dla Klientów mających wymagania wykraczające poza zakres standardowych usług biura. Jest ona każdorazowo uzgadniana z Klientem i dopasowana do jego wymogów. Cena tej usługi jest uzależniona od zaangażowania pracownika biura.

1 000 zł - 1 500 zł

Czas trwania oferty: 6 m-cy